Telefon : +40256395653
                    +40744543367
                    +40726785744

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Home  >>  Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C.  “ LAVASECO  PATRIK “  S.R.L.

Giroc, Str. Semenic, nr. 22 Jud. Timis ;  RO 18073188  ; J35/3414/2005

Tel : 0256-395653

            Pe data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.
Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejăm datele dumneavoastră personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

 

1. Date Personale Prelucrate    Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele dumneavoastră de identificare, tranzacționale, financiare, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru, sau când folosiți produsele sau serviciile noastre.

2. Mod de prelucrarea datelor tale personale    Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza produse și servicii informatice sau pentru a vă oferi asistență cu privire la configurarea optimă a bazelor de date, în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care vi le oferim, etc. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

3. Destinatarii datelor dvs personale    Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru a executa tranzacțiile pe care le inițiați, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc).

4. Durata de prelucrare a datelor personale    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

 

Drepturile si modul de exercitare Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale

In continuare găsiți lista completă a drepturilor pe care le aveți:

-Dreptul la informare– puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
-Dreptul la rectificare– puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
-Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)– puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;
-Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;
-Dreptul de opoziție– puteți să va opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
-Dreptul la portabilitatea datelor- puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
-Dreptul de a depune plângere- puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
-Dreptul de retragere a consimțământului– în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
-Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, va puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

                Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din  Jud Timis, sat Giroc, Str Semenic nr 22 cam 12  la nr. de telefon 0040 256395653 sau prin e-mail la adresa ofeliamarincu@yahoo.com.